Kontakt/Klubbinfo
 
 
 
 
 
 

Nacka Barnförening

mail: nackabf@nackabf.se

www.nackabf.se

Adress:Nacka BF

c/o karlsson

Finnholmsv. 15

141 42 Huddinge

tel: 0700-39 06 50

plusgiro: 79 94 96-5

org nr: 802500-6456

föreningsnr: 52011-19

Passiv medlem: 150:-/år

 

Styrelse Nacka Barnförening.


Ordförande; Nathalie Sandberg

Kassör;Rafia Ismail

Sekreterare; Isabell särnefeldt

Valberedning;

Ella Sartor

Agnes HelgeJuniorkommitte/Träningskommitte/Bollplank


Sebastian Silvander
Linette Weiss
Juni Vingek
Isabelle Ehrsson
Eleni Chachalatos
Agnes Nylander
Alva Arvidsson
Siri Magnusson
Anais Alter/Galhenage
Julia Kirk
Emilio Urtoller
Jijia Drougge
Melina Ljungholm
Lovisa HelgeÅrsmöte;

Hålls under mars månad.


Stadgar


Årsmötesprotokoll


Nacka Barnförening

Box 50

131 47 Nacka

nackabf.se

mail:nackabf@hotmail.com

tel: 0700-39 06 50

pg: 79 94 96-5