Kontakt/Klubbinfo
 
 
 
 
 
 

Styrelse Nacka Barnförening.


Ordförande; Nathalie Sandberg

Kassör; Roland Lycking

Sekreterare; Anna Johansson

Valberedning;

Elias Nilsson

Elin Elfgren


Träningskommitte/Bollplank

Tuva Tapio

Ella Sartor

Ludvig Leijon

Noak Strandberg

Alexander Lönnqvist

Elin Elfgren

Agnes HelgeÅrsmöte;

Hålls normalt under mars månad.


Stadgar


Årsmötesprotokoll


Nacka Barnförening

mail: nackabf@hotmail.com

www.nackabf.se

Adress:Nacka BF

c/o Hedberg

Skänkelvägen 4

13443 Gustavsberg

tel: 0700-39 06 50

plusgiro: 79 94 96-5

org nr: 802500-6456

föreningsnr: 52011-19

Passiv medlem: 150:-/år

 

Nacka Barnförening

Box 50

131 47 Nacka

nackabf.se

mail:nackabf@hotmail.com

tel: 0700-39 06 50

pg: 79 94 96-5